Направи дарение чрез ePay

visamastercard.png

Съгласно Общия Регламент за защита на данните (Regulation 2016/679), ведно със Закона за политическите партии и Изборния кодекс относно предоставяне на информация за събрани дарения и дарители, ние ще обработваме вашите имена, ЕГН и постоянен адрес. Анонимни дарения не са разрешени, както и дарения от юридически лица.