Указания за извършване на дарения 

Когато извършвате дарения, използвайки метод за плащане, поставен на уебсайта ни (PayPal, ePay, банкова карта), събираме следната информация: Вашето име, ЕГН, постоянен адрес, имейл адрес.

Съгласно Общия Регламент за защита на данните (Regulation 2016/679), ведно със Закона за политическите партии и Изборния кодекс относно предоставяне на информация за събрани дарения и дарители, ние ще обработваме вашите имена, ЕГН и постоянен адрес. Анонимни дарения не са разрешени, както и дарения от юридически лица.

Наше задължение е да декларираме събраните дарения, както и да предоставим списък с дарители пред Сметна палата с цел прозрачност и коректност, както и изпълнение на счетоводна отчетност съгласно данъчното законодателство на Репубкика България.

Парични дарения до 560 лв. – за дарения до размера на минималната работна заплата, физическото лице получава квитанция на място или удостоверение за дарение по електронен път.

Парични дарения над 560 лв. – за дарения над размера на минималната работна заплата, физическото лице трябва да подпише декларация за произход на парите, както и да сключи договор за дарение. При дарение декларацията и договорът ще бъдат изпратени на имейла на дарителя, който трябва да ги върне разписани и сканирани в мейл с номер на транзакцията и/или да ги предостави лично след уговорка. Мостри на декларацията и договора могат да бъдат намерени на тези линкове:

Недвижимо имущество – за всяко предоставено недвижимо имущество, дарителят подписва декларация за собственост, с която декларира дареното имущество като свое. Можете да изтеглите декларацията от този линк:

Коалиция “Път на младите” не носи отговорност за вреди, неудобства или загуби причинени от трети страни. За трети страни да се считат всички предоставени платформи за онлайн плащане и банкови институции.

Благодарим за подкрепата ви!

Обратно към страницата за дарения