Етичен кодекс на Път на младите за всеки политик

Ние вярваме, че всеки политик трябва:

 1. Да има пълна прозрачност в доходите си;

 2. Да бъде последователен в действията си и да изпълнява поетите обещания;

 3. Да бъде държавник, а не демагог и популист;

 4. Да бъде визионер, а не бюрократ;

 5. Да бъде скромен, но предствавителен;

 6. Да подхожда с уважание към законите, институциите и гражданите;

 7. Да представя решения, а не само да търси проблеми;

 8. Да носи отговорност и да не си измива ръцете с другите;

 9. Да мисли за бъдещите поколения, но да оценява миналото;

 10. Да бъде образец за подражание и да вдъхновява хората да бъдат почтени и добри;

 11. Да бъде готов да напусне политиката във всеки един момент.

Можете да гледате представянето на Кодекса в “Още от деня” по БНТ.