Встъпителна реч на Румен Чолаков на дебат за обновлението на Европа

Гледайте я, за да разберете някои от основните ни тези, които ще представим в детайли на откриването на кампанията ни на 4 май!
Дебатът бе организиран от Европейска младежка карта EYC в партньорство с Национален младежки форум, на които благодарим за поканата.